Welkom winkelier

De rechtbank Gelderland heeft op 23 december 2019 voor THR B.V. surséance van betaling uitgesproken.

Op 27 december is dit ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement.

Pogingen om een doorstart te realiseren hebben helaas niet de gewenste resultaten opgeleverd.

Met ingang van vrijdag 14 februari hebben wij onze deuren gesloten.

Eventuele vragen m.b.t. afwikkeling kunt u stellen aan onze curator via: thr@jpr.nl

 

U willen wij bedanken voor de gedane zaken en wensen u zowel zakelijk als privé al het goeds.